Brochures

Kleinere aantallen kleurenbrochures printen we veelal digitaal. De startkosten zijn laag en de kwaliteit doet nauwelijks onder voor die van offsetdrukwerk. Nabestellingen zijn gemakkelijk en gunstig geprijst uit te voeren, ‘printing on demand’. Zo kan ook een proefoplage geprint worden als voorloper op een grotere drukwerkproductie.